HK Stock MarketDetailed Quotes

00177 JIANGSU EXPRESS

Watchlist
  • 8.210
  • 0.0000.00%
Not Open 02/21 16:08 CST
41.36BMarket Cap8.16P/E (TTM)

JIANGSU EXPRESS Key Stats

All
YOY yoy
Hide blank lines yoy
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q9)2021/09/30
(Q6)2021/06/30
Assets
Current assets
Inventory
-34.67%2.36B
-35.94%2.4B
-32.55%2.51B
-33.54%2.59B
-17.67%3.62B
-11.17%3.75B
-11.12%3.72B
-6.24%3.89B
4.70%4.39B
0.45%4.22B
Accounts receivable
29.36%1.35B
156.72%1.29B
341.58%1.2B
29.82%1.13B
262.98%1.05B
70.85%503.07M
-4.11%272.18M
181.06%868.67M
-45.18%288.25M
-28.69%294.45M
Notes receivable
281.64%9.16M
-85.24%1.55M
-93.10%1.1M
-92.71%950K
-19.19%2.4M
8.70%10.5M
6.41%15.94M
19.94%13.02M
-86.12%2.97M
383.70%9.66M
Insurance and other receivables-current assets
-25.19%91.74M
-23.48%90.05M
-31.84%55.26M
-18.59%62.76M
-39.08%122.63M
2.70%117.68M
0.79%81.07M
3.72%77.09M
-18.09%201.3M
-3.32%114.59M
Cash and equivalents
-13.89%697.49M
-8.74%541.52M
90.98%932.61M
49.60%932.93M
37.63%810.03M
13.77%593.39M
-12.30%488.34M
61.27%623.64M
10.54%588.55M
31.58%521.59M
Other current assets
-85.47%140.54M
11.19%1.03B
42.93%1.11B
15.99%1.13B
-21.82%967.08M
-27.80%924M
-41.60%773.55M
-7.22%976.07M
99.33%1.24B
148.54%1.28B
Special items of current assets
54.52%4.32B
10.86%4.82B
59.11%4.96B
33.63%3.54B
26.36%2.79B
15.84%4.35B
47.68%3.12B
72.54%2.65B
48.12%2.21B
112.61%3.75B
Total current assets
-4.30%8.98B
-0.74%10.2B
26.72%10.78B
3.10%9.39B
4.64%9.39B
-0.01%10.27B
-1.34%8.51B
20.79%9.1B
16.32%8.97B
37.46%10.27B
Non-current assets
Fixed assets
5.49%7.62B
206.15%7.78B
202.39%7.91B
5.23%8.05B
168.30%7.23B
-1.32%2.54B
22.98%2.61B
273.29%7.65B
45.36%2.69B
37.34%2.58B
Investment property
64.45%306.06M
200.82%295.47M
192.29%289.73M
237.99%308.8M
1,000.94%186.11M
473.38%98.22M
471.11%99.12M
419.64%91.36M
-4.59%16.9M
-4.53%17.13M
Construction in progress
-47.65%195.04M
-38.15%178.72M
-25.65%209.42M
-28.81%188.7M
-81.89%372.57M
-84.17%288.98M
-97.89%281.68M
-98.27%265.05M
-88.79%2.06B
-89.64%1.83B
Long-term receivables
--115.58M
--111.9M
--111.9M
--111.9M
----
----
----
----
----
----
long-term investment
8.82%11.66B
16.02%11.53B
15.63%11.32B
9.20%11.09B
10.98%10.72B
33.48%9.94B
33.57%9.79B
42.42%10.16B
37.08%9.66B
8.60%7.44B
Intangible assets
4.76%40.03B
6.92%39.34B
6.48%39.28B
5.43%39.16B
7.48%38.21B
2.39%36.79B
48.79%36.89B
74.40%37.14B
98.55%35.55B
96.93%35.93B
Deferred tax assets
11.17%190.95M
10.63%193.03M
7.17%188.28M
5.92%183.31M
-8.95%171.76M
-8.92%174.48M
-9.45%175.69M
-26.05%173.06M
10.57%188.63M
11.43%191.58M
Other illiquid assets
-68.86%113.8M
441.55%80.23M
-68.42%148.36M
-91.62%68.37M
2,355.96%365.44M
-0.43%14.82M
3,057.12%469.77M
5,382.52%815.79M
0.00%14.88M
-0.51%14.88M
Special items of non-current assets
12.19%40.68M
166.41%42.84M
165.68%45.26M
13.30%47.78M
103.39%36.26M
-19.59%16.08M
-23.16%17.03M
80.72%42.17M
65.79%17.83M
80.00%20M
Total non-current assets
4.75%70.49B
16.38%69.59B
15.23%69.28B
6.03%69.07B
14.95%67.29B
4.49%59.8B
6.78%60.12B
21.63%65.14B
12.18%58.54B
12.42%57.23B
Total assets
3.64%79.47B
13.87%79.79B
16.65%80.06B
5.67%78.46B
13.58%76.68B
3.81%70.07B
5.70%68.63B
21.53%74.25B
12.71%67.51B
15.62%67.5B
Liabilities
Current liabilities
Accounts payable
-5.82%2.52B
21.19%2.47B
27.31%2.46B
-12.56%2.81B
24.32%2.68B
-22.66%2.04B
-12.99%1.94B
89.09%3.22B
124.73%2.15B
152.65%2.64B
Notes payable
-16.70%228.99M
34.39%283.84M
159.15%332.75M
173.05%366M
364.75%274.9M
746.49%211.2M
448.72%128.4M
249.06%134.04M
-81.29%59.15M
-97.21%24.95M
Tax payable
-24.36%345.18M
30.47%461.58M
1.05%412.71M
-7.62%383.02M
27.94%456.37M
15.16%353.78M
19.00%408.41M
59.36%414.61M
26.17%356.7M
68.17%307.2M
Other payables and accrued expenses
-74.70%387.07M
3.14%2.68B
27.43%347.01M
7.04%288.04M
406.21%1.53B
-0.10%2.6B
10.70%272.31M
12.02%269.1M
-70.99%302.26M
0.35%2.6B
Advance payment
9.22%14.32M
14.08%17.41M
-33.25%12.3M
-17.66%15.15M
9.09%13.11M
36.50%15.26M
-3.05%18.42M
114.17%18.4M
-59.88%12.02M
42.71%11.18M
Short-term borrowing
19.47%2.41B
30.73%1.88B
68.78%2.48B
125.98%2.43B
12.66%2.02B
-11.09%1.44B
-12.23%1.47B
-26.98%1.08B
90.56%1.79B
16.90%1.61B
Other current liabilities
-72.71%1.92B
-42.50%4.44B
-24.68%5.37B
-30.14%5.36B
-20.43%7.03B
7.85%7.72B
1.32%7.13B
-7.88%7.67B
12.26%8.83B
12.62%7.16B
Special items of current liabilities
141.72%2.54B
132.75%2.56B
163.89%1.82B
124.53%1.82B
204.91%1.05B
246.03%1.1B
-38.31%691.28M
-26.53%811.63M
-83.75%344.09M
-92.35%318.48M
Total current liabilities
-31.21%10.45B
-5.63%14.86B
8.42%13.33B
-2.83%13.64B
2.54%15.19B
0.64%15.75B
-9.56%12.3B
0.06%14.04B
1.52%14.81B
-11.57%15.65B
Net current assets
74.76%-1.46B
14.82%-4.66B
32.63%-2.55B
13.75%-4.26B
0.68%-5.8B
-1.87%-5.47B
23.80%-3.79B
23.98%-4.94B
15.08%-5.84B
47.42%-5.37B
Total assets less current liabilities
12.25%69.02B
19.53%64.93B
18.45%66.72B
7.66%64.81B
16.68%61.49B
4.76%54.32B
9.74%56.33B
27.93%60.2B
16.31%52.7B
27.45%51.85B
Non-current liabilities
Long-term bank loan
21.83%18.72B
47.00%16.54B
27.14%16.56B
-0.71%16.05B
16.68%15.37B
-11.63%11.25B
1.84%13.03B
40.04%16.17B
21.38%13.17B
26.65%12.73B
Long-term accounts payable
-2.19%71.4M
--71.4M
--71.4M
-2.19%71.4M
--73M
----
----
--73M
----
----
Deferred tax liability
7.52%766.96M
5.60%722.57M
2.51%654.2M
60.23%671.75M
59.21%713.3M
1.69%684.24M
33.43%638.16M
37.45%419.25M
74.21%448.03M
326.44%672.88M
Deferred income-non-current liabilities
-27.90%66.29M
-27.25%68.81M
-26.48%71.32M
-25.77%73.86M
-11.78%91.95M
-11.48%94.59M
-11.51%97M
-11.34%99.5M
-18.69%104.23M
-16.98%106.85M
Issued debt instrument
12.56%8.98B
32.47%8.98B
72.65%9.98B
72.61%9.97B
98.01%7.98B
70.28%6.78B
90.29%5.78B
191.11%5.78B
102.20%4.03B
--3.98B
Other non-current liabilities
----
----
----
----
--4.45M
----
----
--4.45M
----
----
Special items of non-current liabilities
-25.49%20.08M
163.49%20.08M
167.29%20.08M
-21.47%20.3M
83.75%26.95M
-57.20%7.62M
-85.92%7.51M
-60.80%25.85M
73.23%14.66M
-40.44%17.8M
Total non-current liabilities
18.02%28.63B
40.32%26.4B
39.94%27.36B
19.04%26.86B
36.52%24.25B
7.45%18.82B
18.69%19.55B
61.04%22.57B
34.22%17.76B
68.85%17.51B
Total liabilities
-0.93%39.07B
19.38%41.26B
27.77%40.69B
10.65%40.51B
21.08%39.44B
4.24%34.56B
5.92%31.85B
30.53%36.61B
17.08%32.57B
18.15%33.16B
Total assets less total liabilities
8.49%40.4B
8.51%38.52B
7.03%39.37B
0.83%37.95B
6.59%37.24B
3.39%35.5B
5.51%36.78B
13.88%37.64B
8.92%34.94B
13.28%34.34B
Total equity and non-current liabilities
12.25%69.02B
19.53%64.93B
18.45%66.72B
7.66%64.81B
16.68%61.49B
4.76%54.32B
9.74%56.33B
27.93%60.2B
16.31%52.7B
27.45%51.85B
Equity
Share capital
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
0.00%5.04B
Legal reserve
4.76%4.02B
4.89%4.02B
4.89%4.02B
4.84%4.02B
5.03%3.83B
4.98%3.83B
4.98%3.83B
5.03%3.83B
2.79%3.65B
2.79%3.65B
Capital reserve
-0.00%9.78B
-6.92%9.78B
-6.92%9.78B
-19.35%9.78B
-6.91%9.78B
0.00%10.5B
0.00%10.5B
15.42%12.12B
0.01%10.5B
0.01%10.5B
Undistributed profit
19.96%13.08B
23.10%11.51B
17.31%12.57B
12.20%11.34B
12.57%10.9B
9.11%9.35B
14.60%10.72B
23.17%10.11B
25.13%9.68B
35.35%8.57B
Special items of shareholders' rights and interests
5.64%1.91B
11.14%1.87B
7.27%1.7B
88.01%1.76B
63.16%1.81B
-3.10%1.68B
8.12%1.58B
15.72%937.84M
37.29%1.11B
242.55%1.73B
Shareholders' Equity
7.84%33.82B
5.95%32.21B
4.52%33.1B
-0.32%31.94B
4.59%31.36B
3.08%30.4B
5.55%31.67B
13.59%32.04B
8.49%29.99B
13.75%29.49B
Non-controlling interest
11.92%6.58B
23.78%6.31B
22.55%6.27B
7.41%6.01B
18.69%5.88B
5.26%5.1B
5.23%5.11B
15.62%5.6B
11.60%4.95B
10.48%4.85B
Total equity
8.49%40.4B
8.51%38.52B
7.03%39.37B
0.83%37.95B
6.59%37.24B
3.39%35.5B
5.51%36.78B
13.88%37.64B
8.92%34.94B
13.28%34.34B
Total equity and total liabilities
3.64%79.47B
13.87%79.79B
16.65%80.06B
5.67%78.46B
13.58%76.68B
3.81%70.07B
5.70%68.63B
21.53%74.25B
12.71%67.51B
15.62%67.5B
Currency Unit
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
Accounting Standards
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
CAS (2007)
Audit Opinions
--
--
--
Unqualified Opinion
--
--
--
Unqualified Opinion
--
--
Auditor
--
--
--
KPMG Huazhen Certified Public Accountants (Special General Partnership)
--
--
--
KPMG Huazhen Certified Public Accountants (Special General Partnership)
--
--
(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q9)2021/09/30(Q6)2021/06/30
Assets
Current assets
Inventory -34.67%2.36B-35.94%2.4B-32.55%2.51B-33.54%2.59B-17.67%3.62B-11.17%3.75B-11.12%3.72B-6.24%3.89B4.70%4.39B0.45%4.22B
Accounts receivable 29.36%1.35B156.72%1.29B341.58%1.2B29.82%1.13B262.98%1.05B70.85%503.07M-4.11%272.18M181.06%868.67M-45.18%288.25M-28.69%294.45M
Notes receivable 281.64%9.16M-85.24%1.55M-93.10%1.1M-92.71%950K-19.19%2.4M8.70%10.5M6.41%15.94M19.94%13.02M-86.12%2.97M383.70%9.66M
Insurance and other receivables-current assets -25.19%91.74M-23.48%90.05M-31.84%55.26M-18.59%62.76M-39.08%122.63M2.70%117.68M0.79%81.07M3.72%77.09M-18.09%201.3M-3.32%114.59M
Cash and equivalents -13.89%697.49M-8.74%541.52M90.98%932.61M49.60%932.93M37.63%810.03M13.77%593.39M-12.30%488.34M61.27%623.64M10.54%588.55M31.58%521.59M
Other current assets -85.47%140.54M11.19%1.03B42.93%1.11B15.99%1.13B-21.82%967.08M-27.80%924M-41.60%773.55M-7.22%976.07M99.33%1.24B148.54%1.28B
Special items of current assets 54.52%4.32B10.86%4.82B59.11%4.96B33.63%3.54B26.36%2.79B15.84%4.35B47.68%3.12B72.54%2.65B48.12%2.21B112.61%3.75B
Total current assets -4.30%8.98B-0.74%10.2B26.72%10.78B3.10%9.39B4.64%9.39B-0.01%10.27B-1.34%8.51B20.79%9.1B16.32%8.97B37.46%10.27B
Non-current assets
Fixed assets 5.49%7.62B206.15%7.78B202.39%7.91B5.23%8.05B168.30%7.23B-1.32%2.54B22.98%2.61B273.29%7.65B45.36%2.69B37.34%2.58B
Investment property 64.45%306.06M200.82%295.47M192.29%289.73M237.99%308.8M1,000.94%186.11M473.38%98.22M471.11%99.12M419.64%91.36M-4.59%16.9M-4.53%17.13M
Construction in progress -47.65%195.04M-38.15%178.72M-25.65%209.42M-28.81%188.7M-81.89%372.57M-84.17%288.98M-97.89%281.68M-98.27%265.05M-88.79%2.06B-89.64%1.83B
Long-term receivables --115.58M--111.9M--111.9M--111.9M------------------------
long-term investment 8.82%11.66B16.02%11.53B15.63%11.32B9.20%11.09B10.98%10.72B33.48%9.94B33.57%9.79B42.42%10.16B37.08%9.66B8.60%7.44B
Intangible assets 4.76%40.03B6.92%39.34B6.48%39.28B5.43%39.16B7.48%38.21B2.39%36.79B48.79%36.89B74.40%37.14B98.55%35.55B96.93%35.93B
Deferred tax assets 11.17%190.95M10.63%193.03M7.17%188.28M5.92%183.31M-8.95%171.76M-8.92%174.48M-9.45%175.69M-26.05%173.06M10.57%188.63M11.43%191.58M
Other illiquid assets -68.86%113.8M441.55%80.23M-68.42%148.36M-91.62%68.37M2,355.96%365.44M-0.43%14.82M3,057.12%469.77M5,382.52%815.79M0.00%14.88M-0.51%14.88M
Special items of non-current assets 12.19%40.68M166.41%42.84M165.68%45.26M13.30%47.78M103.39%36.26M-19.59%16.08M-23.16%17.03M80.72%42.17M65.79%17.83M80.00%20M
Total non-current assets 4.75%70.49B16.38%69.59B15.23%69.28B6.03%69.07B14.95%67.29B4.49%59.8B6.78%60.12B21.63%65.14B12.18%58.54B12.42%57.23B
Total assets 3.64%79.47B13.87%79.79B16.65%80.06B5.67%78.46B13.58%76.68B3.81%70.07B5.70%68.63B21.53%74.25B12.71%67.51B15.62%67.5B
Liabilities
Current liabilities
Accounts payable -5.82%2.52B21.19%2.47B27.31%2.46B-12.56%2.81B24.32%2.68B-22.66%2.04B-12.99%1.94B89.09%3.22B124.73%2.15B152.65%2.64B
Notes payable -16.70%228.99M34.39%283.84M159.15%332.75M173.05%366M364.75%274.9M746.49%211.2M448.72%128.4M249.06%134.04M-81.29%59.15M-97.21%24.95M
Tax payable -24.36%345.18M30.47%461.58M1.05%412.71M-7.62%383.02M27.94%456.37M15.16%353.78M19.00%408.41M59.36%414.61M26.17%356.7M68.17%307.2M
Other payables and accrued expenses -74.70%387.07M3.14%2.68B27.43%347.01M7.04%288.04M406.21%1.53B-0.10%2.6B10.70%272.31M12.02%269.1M-70.99%302.26M0.35%2.6B
Advance payment 9.22%14.32M14.08%17.41M-33.25%12.3M-17.66%15.15M9.09%13.11M36.50%15.26M-3.05%18.42M114.17%18.4M-59.88%12.02M42.71%11.18M
Short-term borrowing 19.47%2.41B30.73%1.88B68.78%2.48B125.98%2.43B12.66%2.02B-11.09%1.44B-12.23%1.47B-26.98%1.08B90.56%1.79B16.90%1.61B
Other current liabilities -72.71%1.92B-42.50%4.44B-24.68%5.37B-30.14%5.36B-20.43%7.03B7.85%7.72B1.32%7.13B-7.88%7.67B12.26%8.83B12.62%7.16B
Special items of current liabilities 141.72%2.54B132.75%2.56B163.89%1.82B124.53%1.82B204.91%1.05B246.03%1.1B-38.31%691.28M-26.53%811.63M-83.75%344.09M-92.35%318.48M
Total current liabilities -31.21%10.45B-5.63%14.86B8.42%13.33B-2.83%13.64B2.54%15.19B0.64%15.75B-9.56%12.3B0.06%14.04B1.52%14.81B-11.57%15.65B
Net current assets 74.76%-1.46B14.82%-4.66B32.63%-2.55B13.75%-4.26B0.68%-5.8B-1.87%-5.47B23.80%-3.79B23.98%-4.94B15.08%-5.84B47.42%-5.37B
Total assets less current liabilities 12.25%69.02B19.53%64.93B18.45%66.72B7.66%64.81B16.68%61.49B4.76%54.32B9.74%56.33B27.93%60.2B16.31%52.7B27.45%51.85B
Non-current liabilities
Long-term bank loan 21.83%18.72B47.00%16.54B27.14%16.56B-0.71%16.05B16.68%15.37B-11.63%11.25B1.84%13.03B40.04%16.17B21.38%13.17B26.65%12.73B
Long-term accounts payable -2.19%71.4M--71.4M--71.4M-2.19%71.4M--73M----------73M--------
Deferred tax liability 7.52%766.96M5.60%722.57M2.51%654.2M60.23%671.75M59.21%713.3M1.69%684.24M33.43%638.16M37.45%419.25M74.21%448.03M326.44%672.88M
Deferred income-non-current liabilities -27.90%66.29M-27.25%68.81M-26.48%71.32M-25.77%73.86M-11.78%91.95M-11.48%94.59M-11.51%97M-11.34%99.5M-18.69%104.23M-16.98%106.85M
Issued debt instrument 12.56%8.98B32.47%8.98B72.65%9.98B72.61%9.97B98.01%7.98B70.28%6.78B90.29%5.78B191.11%5.78B102.20%4.03B--3.98B
Other non-current liabilities ------------------4.45M----------4.45M--------
Special items of non-current liabilities -25.49%20.08M163.49%20.08M167.29%20.08M-21.47%20.3M83.75%26.95M-57.20%7.62M-85.92%7.51M-60.80%25.85M73.23%14.66M-40.44%17.8M
Total non-current liabilities 18.02%28.63B40.32%26.4B39.94%27.36B19.04%26.86B36.52%24.25B7.45%18.82B18.69%19.55B61.04%22.57B34.22%17.76B68.85%17.51B
Total liabilities -0.93%39.07B19.38%41.26B27.77%40.69B10.65%40.51B21.08%39.44B4.24%34.56B5.92%31.85B30.53%36.61B17.08%32.57B18.15%33.16B
Total assets less total liabilities 8.49%40.4B8.51%38.52B7.03%39.37B0.83%37.95B6.59%37.24B3.39%35.5B5.51%36.78B13.88%37.64B8.92%34.94B13.28%34.34B
Total equity and non-current liabilities 12.25%69.02B19.53%64.93B18.45%66.72B7.66%64.81B16.68%61.49B4.76%54.32B9.74%56.33B27.93%60.2B16.31%52.7B27.45%51.85B
Equity
Share capital 0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B0.00%5.04B
Legal reserve 4.76%4.02B4.89%4.02B4.89%4.02B4.84%4.02B5.03%3.83B4.98%3.83B4.98%3.83B5.03%3.83B2.79%3.65B2.79%3.65B
Capital reserve -0.00%9.78B-6.92%9.78B-6.92%9.78B-19.35%9.78B-6.91%9.78B0.00%10.5B0.00%10.5B15.42%12.12B0.01%10.5B0.01%10.5B
Undistributed profit 19.96%13.08B23.10%11.51B17.31%12.57B12.20%11.34B12.57%10.9B9.11%9.35B14.60%10.72B23.17%10.11B25.13%9.68B35.35%8.57B
Special items of shareholders' rights and interests 5.64%1.91B11.14%1.87B7.27%1.7B88.01%1.76B63.16%1.81B-3.10%1.68B8.12%1.58B15.72%937.84M37.29%1.11B242.55%1.73B
Shareholders' Equity 7.84%33.82B5.95%32.21B4.52%33.1B-0.32%31.94B4.59%31.36B3.08%30.4B5.55%31.67B13.59%32.04B8.49%29.99B13.75%29.49B
Non-controlling interest 11.92%6.58B23.78%6.31B22.55%6.27B7.41%6.01B18.69%5.88B5.26%5.1B5.23%5.11B15.62%5.6B11.60%4.95B10.48%4.85B
Total equity 8.49%40.4B8.51%38.52B7.03%39.37B0.83%37.95B6.59%37.24B3.39%35.5B5.51%36.78B13.88%37.64B8.92%34.94B13.28%34.34B
Total equity and total liabilities 3.64%79.47B13.87%79.79B16.65%80.06B5.67%78.46B13.58%76.68B3.81%70.07B5.70%68.63B21.53%74.25B12.71%67.51B15.62%67.5B
Currency Unit CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
Accounting Standards CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)CAS (2007)
Audit Opinions ------Unqualified Opinion------Unqualified Opinion----
Auditor ------KPMG Huazhen Certified Public Accountants (Special General Partnership)------KPMG Huazhen Certified Public Accountants (Special General Partnership)----

FY: Financial Year. Refers to the 10-K file disclosed by the listed company to the SEC.

Q: Quarter. Refers to the 10-Q file disclosed by the listed company to the SEC. Q1, Q2, Q3, and Q4 are quarterly reports each with a span of 3 months; Q6 and Q9 are cumulative reports, with Q6 including 6 months and Q9 9 months.

Analysis

Analyst Rating

No Data

Price Target

No Data

Heat List
HK
Overall
Symbol
Latest Price
%Chg