share_log

Starania Shanghai Electric Wśród Najlepszych Przykładów Działań ESG Chińskich Spółek Publicznych W 2023 R.

PR Newswire ·  Nov 30, 2023 12:38

SZANGHAJ, 30 listopada 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) została doceniona podczas Konferencji Zrównoważonego Rozwoju Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Chinach za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Firma została zaliczona do „Najlepszych przykładów ESG chińskich spółek publicznych w 2023 r.", co potwierdza, że jej przełomowe strategie i wyjątkowe rozwiązania w znacznym stopniu przyczyniły się do transformacji środowiska ESG w Chinach. Podczas tego dorocznego wydarzenia organizowanego przez Chińskie Stowarzyszenie Spółek Publicznych (CAPCO) nagradzane są chińskie spółki giełdowe, które poczyniły znaczne postępy w takich obszarach jak oddziaływanie na klimat, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny.

Continue Reading
Shanghai Electric's Efforts Included in 2023 ESG Excellent Cases of Chinese Public Companies.

Tegoroczna ocena CAPCO dotycząca ESG obejmowała 451 przypadków, co oznacza podwojenie liczby zgłoszeń względem roku poprzedniego. Przy wyborze przedsiębiorstwa brano pod uwagę jego działania w zakresie kompleksowych praktyk ESG, koncentrując się na działaniach mających na celu zminimalizowanie śladu węglowego i wspieranie rozwoju społecznego.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat koncern Shanghai Electric usprawnił zarządzanie i strategię ESG, opracowując rozwiązania, które wytyczają kierunek przejścia Chin na nową energię i umożliwiają krajowi transformację w kierunku bezemisyjnej przyszłości. Realizując wizję katalizowania innowacji w zakresie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii przy jednoczesnym podnoszeniu światowych standardów życia, Shanghai Electric wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w produkcji energii i urządzeń, oferując szeroką gamę rozwiązań, które optymalizują wydajność wytwarzania energii, przesyłu i dystrybucji energii, infrastruktury kolejowej oraz inteligentnych budynków.

Na płaszczyźnie ochrony środowiska firma wyznacza standardy innowacji w zakresie recyklingu energii, opracowując systemy, które mogą obsługiwać oczyszczanie gazów spalinowych, wody i odpadów stałych przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Traktując odpowiedzialność za środowisko jako fundament, na którym koncentrują się jej działania, przestrzega proekologicznych zasad, usprawniając procesy produkcyjne i operacyjne, jednocześnie uznając własną kluczową rolę w ochronie środowiska, przyjmując wyzwania związane z klimatem i zanieczyszczeniem jako model transformacji biznesowej oraz wyznaczając wyraźne cele zarówno krótko- i długoterminowych działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju.

Strategicznie integrując energię wiatrową, słoneczną, magazynowanie i energię wodorową, przedsiębiorstwo wykorzystuje zalety tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii, rozwijając przy tym nową generację systemów energetycznych charakteryzujących się niskimi kosztami, ograniczoną emisją dwutlenku węgla i wysoką wydajnością. Shanghai Electric zacieśnia porozumienia biznesowe, dążąc do stworzenia ekosystemu branżowego zwiększającego przewagę konkurencyjną poprzez ukierunkowanie na badania i rozwój w kluczowych branżach, co pozwala spółce osiągać niezwykłe wyniki w zakresie innowacji produktowych, ekspansji projektów i rozwoju uzdolnionych pracowników w ostatnich latach.

Koncern Shanghai Electric dokłada również wszelkich starań, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji, kładąc zdecydowany nacisk na poprawę przejrzystości operacyjnej. Spółka wzmocniła swój ład korporacyjny poprzez usprawnienie procedur zgodności wewnętrznej, ustanowienie jasnych i skutecznych kanałów komunikacji oraz ochronę praw akcjonariuszy.

Obecnie firma Shanghai Electric została włączona do indeksu Zrównoważonego Rozwoju Hang Seng, a jej ocena ESG została podniesiona przez MSCI do „A". Opierając się na swojej strategii nakierowanej na wspieranie realizacji chińskiego celu w zakresie podwójnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i neutralności węglowej, Shanghai Electric poczyniła znaczne postępy w realizacji swoich zobowiązań w zakresie dekarbonizacji, publikując w tym roku plan działania na rzecz podwójnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Film -
Logo -

Disclaimer: This content is for informational and educational purposes only and does not constitute a recommendation or endorsement of any specific investment or investment strategy. Read more
    Write a comment