share_log

Shanghai Electric Podpisuje Umowę Z Johnson Controls Podczas CIIE 2023 I Planuje Utworzyć Laboratorium, Które Ma Wspierać Bardziej Ekologiczny Rozwój Miast

PR Newswire ·  11/15/2023 01:40

SZANGHAJ, 14 listopada 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) ogłosiła podpisanie umowy o laboratoryjnej współpracy strategicznej z Johnson Controls Inc. (Johnson Controls) podczas targów China International Import Expo (CIIE). Krok ten wzmocni synergię podmiotów i ich dążenia do napędzania innowacji mających na celu zrównoważony rozwój miast. Współpraca, ukierunkowana na przyspieszenie rozwoju zeroemisyjnych zakładów i parków przemysłowych, przewiduje ustanowienie przez strony ekologicznego, niskoemisyjnego systemu łańcuchów dostaw, aby umożliwić sektorowi energetycznemu zwiększenie wydajności i ograniczenie śladu węglowego.

Continue Reading
Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.

„Utworzenie wspólnego laboratorium dodatkowo pogłębi współpracę Shanghai Electric i Johnson Controls w zakresie ekologicznego, niskoemisyjnego i zrównoważonego rozwoju miast. Jego powstanie pozwoli wykorzystać wzajemnie uzupełniające się mocne strony obu podmiotów i wspierać skoordynowany rozwój źródeł i odbiorników energii oraz możliwości wynikające z płynnej integracji rozwiązań cyfrowych i inteligentnych, które pozwolą na analizę możliwości współpracy w różnych scenariuszach obejmujących miasta, parki przemysłowe, ulice i budynki. Naszym wspólnym celem jest tworzenie zintegrowanych rozwiązań i platform usług inteligentnych, które łączą różne źródła energii elektrycznej, chłodzenia, ciepła i gazu, wspólnie wspierając ekologiczną i niskoemisyjną transformację" - powiedział Liu Ping, prezes Shanghai Electric.

Parki przemysłowe charakteryzuje duże zużycie energii i znaczny ślad węglowy. Odpowiadają one za około 69% całkowitego zużycia energii i 31% emisji dwutlenku węgla w Chinach i stanowią główne źródła emisji CO2 w obszarach miejskich, które zgodnie z przewidywaniami mają wzrastać wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym. Pomimo dużego udziału w emisji CO2 te ośrodki produkcyjne stanowią ważny element rozwoju gospodarczego. Ponad 20 000 parków przemysłowych zlokalizowanych w całym kraju odpowiada za przeszło 30% rozwoju gospodarczego.

We wspólnych działaniach na rzecz sprostania wyzwaniom środowiskowym związanym z sektorami przemysłowymi o dużym zapotrzebowaniu na energię Shanghai Electric i Johnson Controls połączyły siły, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania z myślą o ograniczeniu śladu węglowego zakładów produkcyjnych, jednocześnie podnosząc wydajność zużywanej przez nie energii. Spółki wspólnie opracowały Standard zawierający wytyczne w zakresie planowania i oceny prowadzenia zeroemisyjnych parków przemysłowych, który ustanawia solidne ramy dla realizowanej przez Chiny misji dekarbonizacji stref przemysłowych.

Zaprezentowany podczas Chińskich Międzynarodowych Targów Przemysłowych 2023 standard zawiera wytyczne w zakresie „jednej platformy cyfrowej" jako podstawy zarządzania parkami przemysłowymi neutralnymi pod względem emisji CO2, „dziewięciu ścieżek technologicznych" w głównych obszarach oraz strategii wprowadzenia zintegrowanego systemu „źródło zasilania - sieć - odbiorniki - magazynowanie", który pomoże parkom przemysłowym maksymalnie ograniczyć emisje przy możliwie najniższych kosztach.

U podstaw sojuszu biznesowego Shanghai Electric i Johnson Controls leży współpraca rozpoczęta w 2015 r. dotycząca technologii zeroemisyjnej i ekologicznego rozwoju. Spółki będą kontynuować wspólną misję wspierania świadomego ekologicznie, niskoemisyjnego rozwoju, będą także pogłębiać współpracę w miarę badania technologii inteligentnych dla parków i budynków przemysłowych, opracowywanie wydajnych energetycznie i przyjaznych dla środowiska produktów oraz produktów do magazynowania energii nowej generacji.

Zdjęcie -

Disclaimer: This content is for informational and educational purposes only and does not constitute a recommendation or endorsement of any specific investment or investment strategy. Read more
    Write a comment