share_log

《全日速報》五大升幅ETF F山證鐵礦石-U (09047.HK) 漲4.4%居首

《全日速报》五大升幅ETF F山证铁矿石-U (09047.HK) 涨4.4%居首

AASTOCKS ·  2022/12/30 03:35

F山证铁矿石-U(09047.HK) 收2.13美元, 升 4.4%;

FL二南方纳指(07266.HK) 收8.89港元, 升 3.1%;

FL二华夏纳一百(07261.HK) 收11.3港元, 升 3.0%;

F山证铁矿石(03047.HK) 收16.99港元, 升 2.7%;

南方智能驾驶(03162.HK) 收4.124港元, 升 2.4%

~

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发