share_log

《全日速報》五大升幅ETF F山證鐵礦石-U (09047.HK) 漲7.9%居首

《全日速报》五大升幅ETF F山证铁矿石-U (09047.HK) 涨7.9%居首

即市头条 ·  2022/07/28 04:30

F山证铁矿石-U(09047.HK) 收1.784美元, 升 7.9%;

F山证铁矿石(03047.HK) 收14.2港元, 升 6.4%;

A三星区块链(03171.HK) 收17.37港元, 升 4.4%;

FL二华夏纳一百(07261.HK) 收15.93港元, 升 3.9%;

FL二南方纳指(07266.HK) 收12.56港元, 升 3.5%

~

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发